NewProject724

SiteBuilders.

SiteBuilders.

SiteBuilder.

 

Начало

За Нас

Шаблони

Контакти

Цени

Приспособления

Видео Уроци

SiteBuilder.

 

Поверителност

Правила за ползане

Телефон: 0885797848

Бързо лесно безплатно и без писанe на код !!!


facebook
youtube

За повече инфорация:

info@sitebuilders.eu​


Правила за ползване на SiteBuilders.

Добре дошли в Site Builders.


Тези правила и условия очертават правилата и правилата за използване на уебсайта на строителите на сайта.
Site Builders се намира на адрес:
Младост, ВарнаВарна - 9020, България

С достъпа до този сайт приемаме, че приемате тези условия в пълен размер. Не продължавайте да използвате уебсайта на строителите на сайта
ако не приемете всички условия, посочени на тази страница.
Следната терминология важи за настоящите Общи условия, известие за поверителност и известие за отказ от отговорност
и всички или всички споразумения: "Клиент", "Вие" и "Ваш" се отнася до вас, лицето, достъпа до този уебсайт
и приемане на Общите условия на компанията. "Дружеството", "Ние", "Ние", "Наш" и "Ние"
към нашата компания. "Партия", "Страните" или "Ние" се отнася както до Клиента, така и до нас, или до Клиента
или сами. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и отчитането на плащанията, необходими за предприемане
процеса на оказване на съдействие на Клиента по най-подходящия начин, независимо дали чрез официални срещи
с определена продължителност или по какъвто и да е друг начин, с изрична цел да посрещне нуждите на Клиента по отношение на него
на предоставянето на посочените услуги / продукти на Компанията в съответствие с и при спазване на действащото законодателство
на България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число,
капитализация и / или той / тя или те, са взети като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същите.Кукии
Използваме използването на "бисквитки". Чрез използването на уебсайта на строителите на сайта съгласувате използването на "бисквитки"
в съответствие с Декларацията за поверителност на строителите на сайта. Повечето от съвременните интерактивни уеб сайтове
използвайте "бисквитките", за да ни позволите да извлечете подробности за всяко посещение. Бисквитките се използват в някои области на нашия сайт
за да се даде възможност за функционалност на тази област и лекота на използване за тези, които посещават. Някои от нас
афилиейт / рекламни партньори могат също да използват cookies.License
Освен ако не е посочено друго, Site Builders и / или неговите лицензодатели притежават правата върху интелектуална собственост за
всички материали на строителите на сайта. Всички права върху интелектуална собственост са запазени. Можете да преглеждате и / или отпечатвате
страници от http://sitebuilders.eu за ваша лична употреба, подлежащи на ограничения, посочени в настоящите Общи условия.
Не трябва:

Публикувайте материали от http://sitebuilders.eu
Продайте, наемете или подлицензирате материали от http://sitebuilders.eu
Възпроизвеждайте, дублирайте или копирайте материали от http://sitebuilders.eu

Преразпределяне на съдържание от строителите на сайтове (освен ако не е специално създадено съдържание за преразпределение).
Хипервръзка към съдържанието ни

Следните организации могат да се свързват с нашия уеб сайт без предварително писмено одобрение:

Правителствени агенции;
Търсачки;
Новинарски организации;
Онлайн дистрибуторите на директории, когато ни изброяват в директорията, могат да се свързват с нашия уеб сайт в същото
тъй като те препращат към уеб сайтовете на други изброени фирми; и
Системно акредитирани предприятия, с изключение на привличане на организации с нестопанска цел, благотворителни молове,
и благотворителни групи за набиране на средства, които може да не са хипервръзки към нашия уеб сайт.

 

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация от уеб сайта толкова дълго
тъй като връзката: а) по никакъв начин не е подвеждаща; б) не погрешно включва спонсорство, одобрение или
одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на свързването
страна на сайта.

Можем да разгледаме и одобрим по свое усмотрение други заявки за връзка от следните типове организации:

често известни потребителски и / или бизнес източници, като например търговски камари, американци
Автомобилна асоциация, AARP и Съюза на потребителите;
сайтове на общността на dot.com;
сдружения или други групи, представляващи благотворителни организации, включително благотворителни организации,
онлайн дистрибутори на директории;
интернет портали;
счетоводни, правни и консултантски фирми, чиито основни клиенти са бизнеса; и
образователни институции и търговски асоциации.

Ще одобрим заявки за връзка от тези организации, ако установим, че: (а) връзката няма да се отрази
неблагоприятно за нас или за нашите акредитирани бизнеси (например търговски асоциации или други организации
които представляват присъщи подозрителни видове бизнес, като например възможности за работа в дома, не се допускат
да се свърже); б) организацията не разполага с незадоволителни записи при нас; в) ползата за нас от
видимостта, свързана с хипервръзката, надвишава липсата на; и г) когато
връзката е в контекста на общата информация за ресурсите или е в съответствие с редакционното съдържание
в бюлетин или подобен продукт, подпомагащ мисията на организацията.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, с публикации или с друга информация на уеб сайт, стига да са
връзката: а) по никакъв начин не е подвеждаща; б) не погрешно означава спонсорство, одобрение или одобрение
на свързващата страна и продукти или услуги; и в) се вписва в контекста на свързващата страна
сайт.

Ако сте сред организациите, изброени в параграф 2 по-горе и се интересувате от свързването с нашия уебсайт,
трябва да ни уведомите, като изпратите имейл на info@sitebuilders.eu.
Моля, включете името си, името на организацията си, информацията за връзка (например телефонен номер и / или имейл
адрес), както и URL адреса на вашия сайт, списък на всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете с нашия уеб сайт,
и списък на URL адресите на нашия сайт, към които искате да се свържете. Оставете 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да имат хипервръзка към нашия уеб сайт, както следва:

Чрез използването на нашето фирмено име; или
Чрез използването на универсален ресурсен локатор (уеб адрес), към който е свързан; или
Чрез използването на всяко друго описание на нашия уеб сайт или материал, свързан с това, има смисъл в рамките на
контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Не се допуска използването на логото на Строителите на сайта или други произведения на изкуството за свързване на липсващ лиценз за запазена марка
съгласие.
вътрешни рамки
Без предварително одобрение и изрично писмено разрешение, е възможно да не създавате рамки около нашите уеб страници или
използвайте други техники, които променят по някакъв начин визуалната презентация или външния вид на нашия уеб сайт.
Запазване на правата
Ние си запазваме правото по всяко време и по свое собствено усмотрение да поискаме да премахнете всички връзки или конкретни
връзка към нашия уеб сайт. Вие се съгласявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уеб сайт при такава молба. Ние също
си запазва правото да променя тези условия и политиката си за свързване по всяко време. Като продължавате
за да се свържете с нашия уеб сайт, вие се съгласявате да сте задължени и да спазвате тези условия за свързване.
Премахване на връзките от нашия уебсайт
Ако откриете някаква връзка на нашия уеб сайт или на който и да е свързан уеб сайт, който е нежелателен по някаква причина, можете да се свържете
нас за това. Ще разгледаме искания за премахване на връзки, но няма да имаме задължение да го правим или да реагираме
директно към вас.
Въпреки че се стремим да гарантираме, че информацията на този уебсайт е вярна, ние не гарантираме нейната пълнота
или точност; нито се ангажираме да гарантираме, че уеб сайтът ще остане на разположение или че материалите на
уебсайтът се актуализира.
Отговорност за съдържанието
Ние няма да носим отговорност или отговорност за съдържанието, което се появява на вашия уеб сайт. Вие се съгласявате да обезщетите
и да ни защитите срещу всички искове, произтичащи от или въз основа на Вашия уебсайт. В нито една от тях няма връзка
на вашия уеб сайт или във всеки контекст, съдържащ съдържание или материали, които могат да бъдат интерпретирани като
клеветнически, неприлични или наказателни, или които нарушават, нарушават или нарушават по друг начин нарушението или
друго нарушение на правата на трети страни.
Опровержение
В максималната степен, разрешена от приложимото право, изключваме всички декларации, гаранции и условия, отнасящи се до нашия уебсайт и използването на този уебсайт (включително, без

ограничения, всякакви гаранции, залегнали в закона по отношение на задоволително качество, годност за употреба и / или използване на разумни грижи и умения). Нищо в този отказ от отговорност:

ограничавате или изключвате нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда в резултат на небрежност;
ограничаваме или изключваме нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне;
да ограничите никое от нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
изключвайте каквито и да е от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и изключванията на отговорността, посочени в този раздел и на друго място в настоящото отказ от отговорност: а)
са предмет на предходния параграф; и б) уреждат всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност или
във връзка с предмета на този отказ от отговорност, включително задълженията, произтичащи от договора, при закононарушение
(включително небрежност) и за нарушаване на законоустановеното задължение.
До степента, в която уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно,
няма да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер.


Информация за кредит и връзка
Тази страница с Общи условия бе създадена на генератора termsand conditionstemplate.com. Ако имате
каквито и да е въпроси относно нашите условия, моля свържете се с нас.

Create a website